Dojos

KENKOJUKU OKANO-HA SHOTOKAN

Kenkojuku Budokan World Honbu8-5, Minami-cho
Hachioji-Shi
Tokyo, 192 Japan
Kenkojuku Honbu

 


Master Tomosaburo Okano
Founder Kenkojuku

Shihan Tomokatsu Okano
Chief Instructor

International Shotokai Federation32-48 Steinway Street
Astoria, NY 11103
(718) 207-0777
Shotojuku Dojo

 


Shihan Toyotaro Miyazaki
Founder ISF

Shihan Kai Leung
Chief Instructor
Previous page: Affiliations  Next page: Kenkojuku Associated Dojos